Marcin Paszko. Członek Zarządu

​​Magister Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego wielką pasją jest organizowanie wydarzeń kulturalnych i promocja polskiego kina wśród hiszpańskiej publiczności. Organizował akcje charytatywne, w tym Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy w Madrycie, współpracując z poslkimi i hiszpańskimi instytucjami ds. kultury oraz organizacjami polonijnymi. Aktualnie pracuje przy realizacji projektów związanych z migracją w Europie oraz przygotowuje pracę doktorską na temat emigracji i chińskiej kultury w Hiszpanii. 

WESPRZYJ NAS
Dane banku:
 mBank S.A.
ul. Senatorska 18
00-950 Varsovia


Nr konta PLN:
42114020040000380275712015
Nr konta EUR:
57114020040000331203773264 
 

Joanna Bardzinska. Prezes
Posiada tytuł Doktora Nauk Humanistycznych nadany przez Uniwersytet Complutense w Madrycie (Wydział  Komunikacji Audiowizualnej) oraz tytuł magistra filologii hiszpańskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Tłumacz Przysięgły Języka Polskiego i Hiszpańskiego, mianowany przez Minsiterstwo Spraw Zagranicznych w Hiszpanii oraz Ministerstwo Sprawiedliwości w Polsce. Jest też autorką tłumaczeń literatury polskiej na hiszpański (przetłumaczyła m.in. Prowokację i Szpital przemienienia Stanisława Lema) oraz badaczem w zakresie historii kina (jej ostatnie publikacje to wydane w języku hiszpańskim El camino inverso: del cine al teatro, MHRA, Cambridge, 2014; oraz La doble vida de Krzysztof Kieślowski, Donostia Kultura, San Sebastian, 2015).  Stypendystka programu Thesaurus Poloniae Ministerstwa Kultury oraz fundacji Kościuszko Foundation w Nowym Jorku. Jako promotorka polskiej kultury za granicą współpracowała przy realizacji wielu projektów kulturalnych z Instytutem Polskim w Madrycie oraz Hiszpańsko-Polskim Stowarzyszeniem Kulturalnym Forum.

Elzbieta Bortkiewicz. Członek Zarządu
​​
Promotorka polskiej kultury w Hiszpanii i uznana tłumaczka literatury polskiej na hiszpański. W jej dorobku znajdują się zarówno tłumaczenia prozy (Witkiewicz, Bruno Schulz, Jozef Wittlin, Andrzej Stasiuk, Ida Fink), jak też poezji (Wisława Szymborska, Ewa Lipska, Adam Zagajewski, Zbigniew Herbert, Karol Wojtyła) i sztuk teatralnych (Tadeusz Różewicz. Adam Schaffer, Marek Kochan, Wojciech Kuczok). W 1994 otrzymała nagrodę Ministerstwa Spraw Zagranicznych za zasługi na polu upowszechniania polskiej kultury za granicą. Mieszka w Madrycie, od 2015 roku pełni  funkcję Prezesa Hiszpańsko-Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego Forum.

BIURO W WARSZAWIE           
AVA Arts Foundation

Tel.: +48.537659230
E-mail:  projects@avaartsfoundation.org


NASZA MISJA

Cele statutowe Fundacji AVA Arts 

 • działalność na rzecz kultury i sztuki,
 • inicjowanie, wspieranie i promocja przedsięwzięć kulturalnych,
 • wspieranie i promocja działań na rzecz rozwoju edukacji, nauki i oświaty,
 • upowszechnianie dostępu do kultury,
 • wspieranie i promocja międzynarodowej wymiany kulturalnej,
 • wspieranie, ochrona i promocja na arenie międzynarodowej polskiej twórczości
  i dziedzictwa kulturowego, w tym wszystkich dziedzin sztuki, filmu, muzyki i literatury,
 • upowszechnianie wiedzy o Polsce oraz działanie na rzecz polskiej obecności w życiu kulturalnym za granicą,
 • wspieranie i promowanie kultury europejskiej i jej dziedzictwa oraz prowadzenie działalności informacyjnej i publicystycznej,
 • propagowanie idei tolerancji oraz dialogu międzykulturowego w życiu publicznym,
  rozwijanie kontaktów i współpracy międzynarodowej oraz podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej.

​​ES   EN  PL